woensdag 19 oktober 2011Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober wordt in Boxtel flink actie gevoerd
Bezorgde Boxtelaren bundelen hun krachten tegen tegen het boren naar schaliegas bij het Datacentrum van de Rabobank en in het hart van Het Groene Woud.
Onlangs is het burgercommittee ‘Schaliegas Vrij Boxtel’ opgericht. Komend weekend komt de groep in actie. Er wordt dan met een opvallend object rond gereden door Boxtel, met name ook in Lennisheuvel, dat vlak tegen de plaats ligt waar de gemeente het proefboren heeft toegestaan.
Een schare Boxtelaren gaat in speciale schaliegas NEE-T-shirts de inwoners van Boxtel 10.000 folders uitreiken, met daarop de belangrijkste argumenten tegen de proefboringen in Boxtel. Zie de bijlage.
Op diverse plaatsen wordt halt gehouden om daar te flyeren, zoals bij Oosterhof, Albert Hein, in Selissen en in het centrum van Boxtel en bij het station.
Er wordt ook muziek gemaakt, de Boxtel City Band treedt zaterdag vanaf 14.00 uur op in Oosterhof.
Meer dan 100 mensen zijn intussen betrokken bij de voorbereidingen van de acties; zij kwamen naar eerdere informatie- en filmavonden over het probleem van schaliegasboringen.
De acties zijn voorbereid door een bonte mengeling van Boxtelaren; van direct omwonenden en bezorgde huiseigenaren tot mensen die puur hun gevoel laten spreken, en van Groene Woud-liefhebbers tot inmiddels deskundigen op het gebied van kilometersdiepe horizontale fracking, de nieuwe techniek die gebruikt zou gaan worden. Allen zijn verenigd onder de naam ‘Schaliegas Vrij Boxtel’.
Met de actie wordt geoogd dat de inwoners in Boxtel goed op de hoogte raken van de vele nadelige gevolgen die het boren naar schaliegas kan hebben voor Boxtel, de omgeving en hun eigen huis.
Het meest schokkend is dat het boren naar schaliegas zelfs aardbevingen kan veroorzaken, zoals onlangs bekend is geworden vanuit Engeland.
Iedereen wordt opgeroepen de petitie tegen schaliegas te tekenen op: http://petities.nl/petitie/stop-schaliegaswinning-in-nederland
Er wordt ook enige financiële steun gevraagd voor de kosten van de acties: via Rabobank-rekening nr. 1636.96.977 t.n.v. Stichting Transition Town Boxtel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten