woensdag 19 oktober 2011

Britse autoriteiten: Cuadrilla veroorzaakte aardbevingen door proefboringen

Hierbij een persbericht die wij ontvangen hebben via Stichting SchalieGASvrij Haaren‏, n.a.v. het bekend worden van de uitslag van het onderzoek naar aardbevingen en het proefboren van Cuadrilla in Engeland.

----------------------------------
BEGIN PERSBERICHT

Britse autoriteiten: Cuadrilla veroorzaakte aardbevingen door proefboringen
Het Britse milieuministerie DECC (Department of Energy and Climate Change) heeft op basis van rapportage van de Britse geologische dienst BGS (British Geological Survey) geconcludeerd dat er een direct verband is tussen de proefboringen naar schaliegas nabij Blackpool en het zich voordoen van twee aardschokken in de onmiddellijke nabijheid van deze boringen.
De aardbevingen vonden plaats op 1 april en 27 mei jl., met een kracht van respectievelijk 2.3 en 1.5 op de schaal van Richter, en een gemeten diepte van 3,6 en 2,0 kilometer. Het epicentrum van beide aardbevingen lag binnen een cirkel van een paar honderd meter afstand van de Preese Hall boorlocatie van het Britse gaswinningsbedrijf Cuadrilla Resources, dat ook plannen heeft om in Nederland naar schaliegas te gaan boren.
Na de bevingen legde het DECC Cuadrilla op een gedetailleerd rapport op te stellen over de oorzaak van de bevingen. In een bijeenkomst met Cuadrilla Resources op het ministerie waar de eerste bevindingen van dit rapport werden toegelicht verklaarde de British Geological Survey dat de correlatie tussen de aardbevingen en het tijdstip van het hydraulisch fractureren (een operatie waarbij onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de grond geïnjecteerd worden om de schalielaag te breken en het daarin opgesloten gas te doen vrijkomen) op de boorlocatie er op wees dat de bevingen een direct gevolg zijn van dit zogenaamde fracking proces.
Toni Harvey, senior aardwetenschapper van het DECC zei dat er veel onrust bestaat in de media en bij Britse ministers over de veiligheid van de schaliegasboringen. Volgens hem zullen er nog vele gesprekken met verschillende overheidsinstanties volgen over het uiteindelijke rapport, vooraleer er een beslissing genomen kan worden over het hervatten van de frack-werkzaamheden.
In Nederland wil Cuadrilla Resources binnenkort van start gaan met proefboringen naar schaliegas in de Brabantse gemeentes Boxtel en Haaren. In Boxtel is reeds een omgevingsvergunning verleend, maar de geplande werkzaamheden zijn tot nader order uitgesteld omdat ook verantwoordelijk minister Verhagen de uitkomsten van het Engelse onderzoek wil afwachten. Eerder stelde Verhagen dat de veiligheid volledig gewaarborgd moet zijn voordat in Nederland van start kan worden gegaan met onconventionele gasboringen. De door gemeente Boxtel vergunde proefboring zou worden uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van een belangrijk computercentrum van de Rabobank, dat zeer gevoelig is voor trillingen.
Willem Jan Atsma, arts-epidemioloog
Voorzitter Stichting SchalieGASvrij Haaren
mob 06-4659 2654

EINDE PERSBERICHT

Geen opmerkingen:

Een reactie posten