donderdag 4 augustus 2011

Hoorzitting Tweede Kamer over schaliegaswinning. 14 sept. 2011 – 13.30 uur-16.30 uur:

Goed uit ziende sprekers lijst, het beloofd een goede discussie te worden.

Agendapunten:
1. Rondetafelgesprek over de risico's van het boren naar schaliegas.  
2. Stand van zaken winning van schaliegas  28982-123 d.d. 8 juni 2011 
3. Energiebedrijven en milieuorganisaties van 13.30 - 14.30 uur  
1. Stichting Schaliegasvrij, dhr. Atsma
2. Cuadrilla Resources, dhr. Visser
3. EBN, dhr. Scheffers
4. VEWIN, dhr. Schmitz
5. Brabant Water, dhr. Van Nuland (directeur)
4. Wetenschappers van 14.30 - 16.00 uur  
1. TNO, dhr. Van Bergen (Geoloog / Projectleider fraccen),
2. Tyndall Centre Manchester (VK), Dhr. Anderson / Mw. Wood
3. Erasmus Universiteit, dhr. Rotmans
4. Staatstoezicht op de mijnen, dhr. Van Elsen
5. KIVI NIRIA, dhr. de Groot (Voorzitter Werkgroep energie)
6. Clingendael / Energieraad, Mw. Van der Linde
5. Lokale politici van 16.00 - 16.30 uur  
1. Provincie Noord-Brabant, dhr. Iding (gedeputeerde)
2. Gemeente Haaren, dhr. Van Dungen (wethouder)
3. Gemeente Boxtel, dhr. Van de Wiel (wethouder

Belangrijk discussie rapport Europees parlement gepubliceerd: The European Parliament’s Committee on Environment, Public Health andFood Safety study

One of the most influential members of the European parliament is proposing a new directive that would penalise or even ban the exploitation of shale gas, the controversial new fossil fuel .

Leinen chairs the EU parliament's main body overseeing environmental regulation, the influential committee on the environment, public health and food safety. He has the power to bring forward proposals that could make it into law within a few years.”

Het rapport is hier beschikbaar: