donderdag 20 oktober 2011

Rapport Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur:

Het zojuist verschenen rapport van de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur is hét document waarop de Stichting SchalieGASvrij Haaren en Schaliegas vrij Boxtel hebben gewacht: Een regelrechte oproep om te ontsnappen aan het dwangbuis van het in Nederland oppermachtige fossiele brandstofregime.
Nederland loopt zeer ver achter met duurzame energie, en zit - als meest welvarende lidstaat - in de EU geheel achteraan in de rangschikking naar hernieuwbaar energiegebruik (figuur1, blz.6). Beschamend, zou ik zeggen. En ookdom: de werkgelegenheid in Nederland in de hernieuwbare energiesector is in vrijwel alle andere lidstaten hoger (figuur 2, blz7).
Hoofdstuk drie verklaart waarom: "In Nederland is sprake van een energieregime dat voor een belangrijk deel uit partijen bestaat met grote belangen bij de winning, levering en gebruik van fossiele energie en grondstoffen". Het wankelmoedige regeringsbeleid rond duurzaamheidsprojecten versterkt de indruk dat de regering in dit dwangbuis vastzit, en heeft vele innovatieve duurzame projecten genekt.
Het is de wereld niet uit te leggen waarom een van de rijkste landen van de wereld, dat bovendien voor een groot deel onder water ligt, haar afspraken over klimaatdoelstellingen niet nakomt. De wurggreep van de fossiele energiesector waarin de regering zit is misschien wel een verklaring, maar geen excuus.
Dat de regering, van plan is schaliegasontwikkeling op de Nederlandse bodem toe te staan, en dit zelfs zwaar subsidieert via 40% participatie van EBN is voor mij dan ook volstrekt onbegrijpelijk, en ik roep u op om, met ons, alles te doen om deze plannen te stoppen, in ieder geval totdat er voldoende echt onafhankelijk onderzoek is verricht over de voor- en nadelen van schaliegaswinning in het Noord-Brabantse buitengebied.
Het RLI rapport komt met een aantal zeer goede aanbevelingen om te komen tot verduurzaming van onze energieopwekking en energiegebruik. Wij onderschrijven dit ten volle, en bepleiten inzetten op duurzame energie, niet op milieu- en klimaatonvriendelijk schalie- of steenkoolgas!
Het volledige rapport kunt u vinden op
 
Met vriendelijke groet,
Willem Jan Atsma
Voorzitter Stichting SchalieGASvrij Haaren
06 4659 2654

Geen opmerkingen:

Een reactie posten