woensdag 27 april 2011

Film avond “Gasland”, in De Walnoot, Boxtel op 18 Mei om 20:00

Geachte geïnteresseerde. Op 18 Mei organiseren wij een film avond om de film Gasland te vertonen in De Walnoot in Boxtel  (Reginahof 1). Helaas is de film in het Engels en er is nog geen ondertiteling beschikbaar.


De film Gasland biedt veel informatie over wat Schalie gas is en welke boor techniek gebruikt wordt voor dit type gas winning. Een echte aanrader voor een ieder die meer wil weten over waar het hier om te doen is.

Iedereen is welkom vanaf 19:30 en om 20:00 start de film. Hij duurt 107min. Dus we hopen rond 22:00 klaar te zijn. Er zal ongetwijfeld verdere informele discussie zijn na de vertoning en er zal een email distributie inteken lijst klaar liggen voor een ieder die verder op de hoogte gehouden wil worden.

Een vrijwillige bijdrage op de avond zelf, voor de film en koffie en thee, zal op prijs gesteld worden.

Met vriendelijke groet,

donderdag 21 april 2011

Kranten artikelen, BMF Schaliegas bijeenkomst in Boxtel op 13 April.

Zowel het Brabantsdagblad als wel het Brabant centrum, waren vertegenwoordigd
Brabantsdagblad: "Het is vijf voor twaalf", B. Kuilman:
http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/opinie/opinie/8527941/Het-is-vijf-voor-twaalf.ece

Tevens in het Brabantsdagblad. De Hr van Nuland van Brabant Water laat zich in het volgende artikel ook kritisch horen:

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/8531793/Brabant-Water-eist-bij-schaliegas-nul-risico.ece

In het Brabantscentrum van 14 April verscheen een artikel van Margo Bartelds over de bijeenkomst. Helaas is er hiervan geen online versie beschikbaar.

woensdag 20 april 2011

Dit is een opname van een pers conferentie in New York. De Amerikanen weten wat er op het spel staat en zij hebben de gevolgen van 20000 Schalie gas boringen (waarvan het merendeel) in de afgelopen 5 jaar, al mee gemaakt.  Een aanrader!

Stop schaliegaswinning in Nederland | petities.nl

Via deze link kunt u deze petitie tekenen:

Stop schaliegaswinning in Nederland petities.nl

Stop schaliegaswinning in Nederland

Veterans_park_gas2
Wij willen verhinderen dat er in Noord-Brabant en Nederland verkeerde beslissingen worden genomen omtrent het winnen van gas uit schaliegesteente. Zeker als er risico's zijn voor mens en milieu.
Mocht u nooit van schaliegas gehoord hebben, steun ons met uw stem om ervoor te zorgen dat we eerlijk worden geïnformeerd. Doe mee!

De Film Gasland

De Film Gasland is een goed startpunt voor een ieder die meer informatie zoekt over Schalie gas, en meer wil weten over de praktijken van de oil en gas industrie mbt tot deze manier van gas winning.

Hier is de Trailer van deze film, een kort en krachtige introductie.


maandag 18 april 2011

'Amerikaanse winningsmethode schaliegas is geen optie'

Het volgende extract  werdt gepubliceerd door de energie raad. Je kun het hier helemaal lezen:
http://www.algemene-energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=31416

"Kan Nederland binnen eigen grenzen met nieuwe mijnbouwtechnieken een alternatief ‘Slochteren’ aanboren in de vorm van schaliegas? Het Technisch Weekblad plaatst kanttekeningen.

Uit het bericht van het Technisch Weekblad>> (...) Grote investeerders en oliemaatschappijen houden de bedrijven die nu in Nederland een exploratievergunning hebben nauwlettend in de gaten. Een potentieel aan aardgas ter grootte van Slochteren kan natuurlijk zeer winstgevend zijn. Echter, de risico’s zijn eveneens groot. Ervaringen in de VS duiden zowel op een toenemende hoeveelheid gas die te winnen is uit schalielagen, als op het risico van ernstige milieuschade.

Het Department of Energy in de VS schat dat men in 2030 voor de helft van de gasbehoefte in de VS kan voorzien door winning van ‘onconventioneel’ of schaliegas. TNO stelt dat een dergelijk exploratiepotentieel ook geldt voor Europa. Zeer voorzichtige schattingen van het Nederlandse onderzoeksinstituut wijzen op een mogelijk voorkomen in Nederland van 1,4 tot 3,0 TCM ofwel 1,4 tot 3,0 x 1012 m3 aardgas in schalie of kleisteen, van oorsprong de modder van ondiepe zeeën die tot ongeveer 325 miljoen jaar oud kan zijn. Waarbij vervolgens de grote vraag is: hoeveel daarvan is winbaar? Dat wordt bepaald door technische inventiviteit.

Zoals onze correspondent in de VS Teake Zuidema al eerder beschreef (zie Technisch Weekblad 9, pagina 21), gaat de schaliegaswinning in de VS en met name in Pennsylvania gepaard met grote schade aan het milieu. Om het methaan vrij te maken uit het schaliegesteente, is hydraulic fracturing of ‘fracking’ nodig, een techniek die ook bij conventionele olie- of gaswinning wordt toegepast om meer fossiele brandstof naar boven te halen. Het behelst de inspuiting, in een horizontaal boorgat, van grote hoeveelheden zand en water – per put zo’n 15.000 kubieke meter – en vaak een chemische stof, zodat in een schalielaag een druk ontstaat – 50 MPa is niet ongewoon – waardoor scheurtjes in het gesteente komen en het gas vrijkomt. Het ingespoten zand dient om de ‘poriën’ open te houden.

Door toevoeging van stoffen als chloor, kerosine, tolueen of formaldehyde is de kraakvloeistof na gebruik chemisch afval, dat zowel in de put (doordat het in contact komt met grondwater) of aan de oppervlakte schadelijk kan zijn. In de VS is het afvalwater in grote hoeveelheden afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallaties, die niet in staat blijken die stoffen adequaat te verwijderen, zodat veel van de schadelijke stoffen in rivieren terecht komen."

Schalie gas is helemaal niet groen

 

http://www.c2w.nl/schaliegas-is-helemaal-niet-groen.127331.lynkx"13 april 2011 Arjen Dijkgraaf 

Het gebruik van zogeheten schaliegas uit kleisteenlagen is op korte termijn nog slechter voor het klimaat dan kolenstook. Van de logica achter de winning blijft zo weinig over, zo claimen Robert Howarth en collega’s (Cornell University, VS) in het tijdschrift Climate Change Letters.
Gashoudende kleisteen.
Die logica is geheel gebaseerd op de redenering dat schaliegas een vorm van aardgas (methaan) is, en dat het dus per definitie schoner verbrandt dan olie of kolen. Vandaar dat met name in de VS de winning van schaliegas de afgelopen 10 jaar spectaculair is toegenomen. De regering-Obama zet er zelfs specifiek op in als instrument om de broeikasgasemissies te verlagen.

Maar volgens Howarth wordt daarbij iets over het hoofd gezien. Om schaliegas te winnen moet eerst de kleisteenlaag worden opengebroken. Dat gebeurt door injectie van water onder hoge druk. Een deel van dat water komt vanzelf weer terug naar de oppervlakte en neemt daarbij substantiële hoeveelheden methaan mee naar boven. Nog meer methaan komt vrij wanneer er moet worden afgeblazen, of simpelweg omdat de apparatuur lekt.

Alles bij elkaar schat Howarth dat, gerekend over de levensduur van een winningsput, 4 tot 8 procent van de totale methaanproductie ongecontroleerd de atmosfeer in gaat. Hij baseert die conclusie vooral op recente Amerikaanse overheidsrapporten die ingingen op de technische details van de schaliegaswinning.

En zoals bekend is methaan een veel sterker broeikasgas dan koolstofdioxide. Het goede nieuws is dat het ook een factor 10 sneller wordt afgebroken: op de lange termijn is het milieu met schaliegas dus beter af dan met CO2 uitbrakende kolencentrales. Maar daarvoor moet je minstens 100 jaar vooruit kijken. Als je alleen kijkt naar de eerste 20 jaar, dan versterkt de huidige schaliegaswinning het broeikaseffect juist méér dan kolenstook. Howarth schat het verschil op tenminste 20 en misschien zelfs 100 procent.

En aangezien schaliegas nu juist wordt aangeprezen als tussenoplossing voor de korte termijn, in afwachting van de grootschalige invoering van écht schone alternatieven zoals zon, wind en biomassa, vraagt de onderzoeker zich hardop af of we er wel mee door moeten gaan.

bron: Verlag Springer"

vrijdag 15 april 2011

Eerste bericht

Het leek me een goed idee om Blog post te beginnen waar alle informatie op kan komen te staan mbt de discussie omtrent Schalie gas in Boxtel en aanverwante zaken.