zaterdag 21 mei 2011

Brabants Centrum: start proefboring wordt uitgesteld tot 2012.

“Deze week werd bekend dat de proefboring op Vorst, die aanvankelijk al voor het eerste kwartaal van dit jaar was aangekondigd, pas in 2012 wordt uitgevoerd. Het bedrijf Cuadrilla dat de boringen laat uitvoeren wil eerst het maatschappelijk draagvlak vergroten.” BC,  Auteur: Henk van Weert .

http://www.brabantscentrum.nl/Uitslag-poll-schaliegas/artikel/?sms_ss=twitter&at_xt=4dd50d3779d9e8f9,0

Quadrilla schakelt PR bedrijf in om imago op te poetsen.

Quadrilla heeft http://www.vanluyken.nl/  (Duyverman@vanluyken.nl ) in geschakeld om hun PR campagne te ondersteunen. In een eerste schrijven en presentatie aande PS (Provinciale staten Noord Brabant, door de Hr. Henk Duyverman (hij doet zich voor als zijnde van Quadrilla, maar weet waarschijnlijk nog minder van de technische aspecten) wordt taal gebruikt als:  “Ik ben erg blij...,etc.. Er wordt nog steeds volghouden dat: ” De techniek die we voor fracken gebruiken, is gewoon conventioneel, want die wordt al tientallen jaren in Nederland toegepast.” En Er bestaat geen risico dat bij onze voorgenomen activiteiten schaliegas of frack-vloeistof in het grondwater terecht komt”. Dat er dus enige risico is wordt dus nog steeds glas hard door Quadrilla ontkent.

Tevens  worden de provinciale Commissie voor Ecologie en Handhaving en landelijke journalisten uitgenodigd voor een reisje naar Blackpool in Engeland: “ We nodigen uw commissie ook van harte uit een kijkje te komen nemen op onze boorlocatie in Engeland”. Altijd leuk toch!? ;-)

woensdag 4 mei 2011

25 mei Informatiebijeenkomst Schaliegas in Boxtel

De landelijke politiek komt zich verantwoorden in Boxtel. Een mooie gelegenheid om een paar kritische vragen te stellen.

Zie hieronder de uitnodiging:

"Boxtel heeft de voorpagina’s van de landelijke dagbladen gehaald door proefboringen naar Schaliegas toe te staan! Boxtel is vooralsnog de enige gemeente die voor de proefboringen een tijdelijke vergunning heeft gegeven.
Heeft u ook vragen over de Proefboringen naar Schaliegas en bent u op zoek naar antwoorden?
Bent u ongerust over de risico's die de proefboringen in Boxtel teweegbrengen? Vreest u voor uw gezondheid, of voor de gevolgen voor het milieu en de leefbaarheid van de buurt?
Kortom, als u wilt weten wat er gaat gebeuren en welke gevolgen dit kan hebben op korte en lange termijn, kom dan op 25 mei naar de informatiebijeenkomst van de PvdA/GroenLinks in de raadszaal van het gemeentehuis in Boxtel.
Wat is er tot nu toe besloten?
Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2009 al een vergunning afgegeven voor het doen van proefboringen in Brabant. Het College van B en W heeft een tijdelijke bouwvergunning verleend voor het industrieterrein de Vorst, aan Brabant Resources als een dochteronderneming van het bedrijf Cuadrilla. 
De PvdA/GL gemeenteraadsfractie vindt dat het tijd is om antwoord te geven op de vele vragen van de inwoners van Boxtel en te reageren op de bezorgdheid die leeft onder de mensen.
Daarom zorgt de PvdA/GL voor informatie op 25 mei a.s. Die avond komen landelijke deskundigen en politici naar Boxtel om te vertellen wat er precies gebeurt bij de boringen, wat de milieueffecten zijn en de oplossingen op korte en lange termijn. Op 25 mei ontmoet u o.a.:
Diederik Samson, tweede Kamerlid van de PvdA en kernfysicus,
Frank van Bergen, TNO- Energy/Oil&Gas ,
Professor Dr. Hubert Veringa, TU Eindhoven, faculteit Scheikundige Technologie, en Bio-energie
Verder wethouder Peter van de Wiel, de GGD Hart van Brabant, Brabantse Milieufederatie, en de Provinciale Statenfractie van GroenLinks en de PvdA.
Op 25 mei, in de raadszaal , van 20.00 – 22.00 uur,
vanaf 19.30 inloop met koffie, na afloop een drankje. "