dinsdag 21 juni 2011

Voorlopig moratorium Schalie gas proef boringen een feit!

Een moratorium van de Schalie gas proef boringen is een feit! Vandaag werdt door de Hr Verhagen een brief met die streking aan de tweede kamer gestuurd. Hieronder vindt u zijn conclusie:
“waarborg ik – samen met de toezichthouder - dat er geen
proefboringen plaats zullen vinden totdat de veiligheid is verzekerd en afdoende
rekening is gehouden met de onderzoeksresultaten van de aardbevingen in het
Verenigd Koninkrijk.

Voor mij, en ook voor de toezichthouder, staan namelijk bij
de boringen veiligheid en zorgvuldigheid voorop.

Daarnaast zeg ik u toe dat ik zorgvuldigheid betracht bij alle nog te nemen
besluiten, die nodig zullen zijn om tot daadwerkelijk winning van schaliegas te
komen. Daarbij zal ik zorgen dat de communicatie hierover met u, en ook met de
andere overheden, op zorgvuldige wijze plaatsvindt.

(w.g.) drs. M.J.M. Verhagen
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie”

donderdag 16 juni 2011

Groenfront picknick Zondag 26 Juni op Schaliegas proefboor locatie de Vorst, in Lennisheuv​el Boxtel.

Groenfront neemt het initiatief om een gezellige, informatieve en ludieke actie te organiseren in de vorm van een picknick op de Schaliegas proef boor locatie in Boxtel op Zondag 26 Juni van 12:00-16-00, om verder te benadrukken dat wij als omwonende en milieu geïnteresseerde in Brabant en Nederland dit type van gas exploitatie niet wenselijk achten. Er  wordt in ieder geval voor koffie en soep gezorgd.

 Zie hier onder de oorspronkelijke uitnodiging van Peter en een bijgesloten flyer/poster met verdere informatie.

“We gaan de actiepicknick, zoals eerder aangekondigd, door zetten op de 26e juni. Op of vlak naast de boorlocatie. Een precieze aankondiging volgt nog nadat we contact hebben gehad met de gemeente. Het programma zal van 12.00 - 16.00 lopen. We wilden Willem Jan, Ben en Joost vragen of zij namens hun organisatie een praatje wilden houden die middag. Ook hopen we dat jullie de picknick aan wilden kondigen, aan jullie achterban. 
Ten slotte; we hebben deze poster gemaakt. Zit geen copyright op, dus als je het plaatje ergens denkt te kunnen gebruiken doe dat.

Groet,

Peter


zaterdag 11 juni 2011

Relatie tussen Blackpool proef boringen en aardbevingen zeer waarschijnlijk

BGS (British geological survey) Concludeert in het rapport hieronder dat er sterke aanwijzigen zijn dat er een relatie bestaat tussen de Schaliegas proefboringen in Blackpool in Engeland en de twee recente aardbevingen die daar eveneens plaats vonden.
“Conclusion:
Our analysis of the magnitude 1.5 earthquake on 27 May places the epicentre of this event to within 500 metres of the Preese Hall site.
It occurred at a depth of approximately 2 km.
The similarity of the recorded waveforms to those from the magnitude 2.3 event on 1 April suggests that the two events share a similar location and mechanism.
The timing of the two events in conjunction with the fluid injection at the Preese Hall drill site suggests that they may be related to this.”