donderdag 5 april 2012

Raad verklaard Boxtel schaliegasvrij!

Al weer een beetje oud nieuws, van maandag 5 maart, voor deze en gene die dit nog niet wisten en voor de volledigheid toch even op deze blog.

Burgemeester Frank van Beers krijgt van Mirjam van de actie groep Schaliegas vrij Boxtel, de gemeente plaque overhandigd.  Eerder sprak de gemeente raad zich unaniem uit tegen de schaliegas proef boring in Boxtel. Ook werd er besloten dat in het vervolg alle nieuw te nemen besluiten betreffende het schaliegas dossier aan de raad worden voor gelegd en niet langer enkel door B&W genomen worden.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11652904/__Raad__Boxtel_schaliegasvrij__.html