donderdag 4 augustus 2011

Hoorzitting Tweede Kamer over schaliegaswinning. 14 sept. 2011 – 13.30 uur-16.30 uur:

Goed uit ziende sprekers lijst, het beloofd een goede discussie te worden.

Agendapunten:
1. Rondetafelgesprek over de risico's van het boren naar schaliegas.  
2. Stand van zaken winning van schaliegas  28982-123 d.d. 8 juni 2011 
3. Energiebedrijven en milieuorganisaties van 13.30 - 14.30 uur  
1. Stichting Schaliegasvrij, dhr. Atsma
2. Cuadrilla Resources, dhr. Visser
3. EBN, dhr. Scheffers
4. VEWIN, dhr. Schmitz
5. Brabant Water, dhr. Van Nuland (directeur)
4. Wetenschappers van 14.30 - 16.00 uur  
1. TNO, dhr. Van Bergen (Geoloog / Projectleider fraccen),
2. Tyndall Centre Manchester (VK), Dhr. Anderson / Mw. Wood
3. Erasmus Universiteit, dhr. Rotmans
4. Staatstoezicht op de mijnen, dhr. Van Elsen
5. KIVI NIRIA, dhr. de Groot (Voorzitter Werkgroep energie)
6. Clingendael / Energieraad, Mw. Van der Linde
5. Lokale politici van 16.00 - 16.30 uur  
1. Provincie Noord-Brabant, dhr. Iding (gedeputeerde)
2. Gemeente Haaren, dhr. Van Dungen (wethouder)
3. Gemeente Boxtel, dhr. Van de Wiel (wethouder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten